ÚVOD  DO  PRÁCE  S  ENERGIÍ

Kurz „Úvod do práce s energií“ (UPE) je tady pro ty z vás, kteří se chtějí naučit obratně používat svůj energetický systém a projasnit svoje vnímání reality. Kurz nabízí systematickou a hlubokou práci s lidským energetickým polem. Jedná se o techniky, které umožňují čištění a aktivaci energetických center, energetických kanálů a energetického pole na mnoha úrovních.

Postupné probouzení těchto částí energetického systému umožní změnu úrovně vašeho vědomí vstříc větší jasnosti a bdělosti.

Používané techniky působí až za delší dobu, nicméně jejich účinky mají trvalejší charakter. Tento systém je postaven tak, aby každá dosažená změna byla plně integrována a ukotvena. Účastníci jdou plynule krok za krokem vstříc větší síle, radosti, sebevědomí a sebeuvědomění. A právě tento postup umožňuje dosažení stabilnějších výsledků.

Jedna lekce se skládá přibližně ze dvou třetin z praktického procvičování energetických technik a z jedné třetiny teorie. Práce s energií je esenciální, ale vědomosti jsou také potřeba.

Cvičení se provádějí ve stoje na mírně pokrčených kolenou a s otevřenýma očima. Bohužel nejsou vhodná pro lidi, kteří mají za sebou úraz kolen, nebo mají s koleny jiné zdravotní obtíže. Cvičí se většinou bez hudby, ale současně se někdy používá tanec na krátké uvolnění, pokud to skupina potřebuje. Cvičení je vedeno tak, že celá skupina vždy procvičuje současně jednu techniku, čímž se kolektivní energie zesiluje.

Na začátku je vždy 30 minutová rozcvička, která je sestavena z relativně nenáročných fyzických a dechových cviků.

Provádíme také různá fyzická cvičení pro uvolnění uší a jazyka a praxe, které stimulují aktivaci bránice a perinea.

Potom začínáme otvírat nižší čakry, uvádíme je do žádoucích rotací (po směru hodinových ručiček u mužů i u žen ve všech čakrách) a nabíjíme pole červenou a oranžovou barvou pomocí dechových technik a přímého vedení energie – takto naše energetické pole získá sílu a probudí se. Potom pokračujeme s malými přestávkami výš a výš až ke korunní čakře. Na konci cvičení mohou být (v ideálním případě) přední i zadní čakry otevřené a nabité, rotují správným směrem a energetické pole obsahuje všechny základní barvy a je rovnoměrně nabité ve všech svých částech.

Tyto kurzy probíhají už od roku 2008. Základní kurz UPE již dokončilo více než 250 lidí a byl vyučován V Brně, Tišnově i Olomouci. Doposavad bylo uskutečněno 45 půlročních kurzů.

Nový model kurzu – delší varianta – je výsledkem získaných zkušeností a nové inspirace uskutečnit kurz, který půjde souběžně s rytmem života v přírodě.

Vždy před začátkem kurzu probíhá ukázková lekce zdarma, na kterou můžete nezávazně přijít a vyzkoušet si to. Ukázková hodina probíhá týden před začátkem kurzu a není potřeba se na ni předem přihlašovat, stačí jen přijít bez předsudků a nechat se překvapit.

Ke cvičení potřebujete jen pohodlné oblečení, podložku (deku, karimatku) a přezůvky do tělocvičny, případně můžete cvičit v ponožkách. Nic víc. Pokud je vaše běžné oblečení vhodné pro pohyb a jste ochotni cvičit v ponožkách nebo na boso, tak nepotřebujete vůbec nic.

Záměrem tohoto kurzu je rozvoj lidského potenciálu. V přirozeném dědictví každé lidské bytosti je schopnost být silný, laskavý, moudrý a obecně šťastný. Bohužel v našem společenském civilizačním rámci bylo mnoho nástrojů a technik zapomenuto, nebo tu jednoduše nebyly.

Tento kurz slouží k tomu abychom se s těmito metodami seznámili, dostatečně se v nich vycvičili a aby nám sloužili jako osvěžení a posílení v této dramatické době. Pokud tyto metody používáme opravdu správně a dostatečně dlouhou dobu, tak to bude časem nepochybně prospěšné i pro naše okolí.


S pozdravem

Pavel Nešpůrek


Copyright © 2009 PALL
Site code & design by KRASOVHLEDY