ÚVOD  DO  PRÁCE  S  ENERGIÍ

Kurz „Úvod do práce s energií“ (UPE) je tady pro ty z vás, kteří se chtějí naučit obratně používat svůj energetický systém a projasnit svoje vnímání reality. Kurz nabízí systematickou a hlubokou práci s lidským energetickým polem. Jedná se o techniky, které provokují čištění a aktivaci energetických agregátů (čaker), energetických kanálů (nádí) a energetického pole na mnoha úrovních. Postupné systematické probouzení těchto aspektů energetického systému umožní změnu úrovně vašeho vědomí vstříc větší jasnosti a bdělosti. Používané techniky působí až za delší dobu, nicméně jejich účinky mají trvalejší charakter. Tento systém je postaven tak, aby každá dosažená změna byla plně integrována a ukotvena. Účastníci jdou plynule krok za krokem vstříc větší síle, radosti, sebevědomí a sebeuvědomění. A právě tento systematický postup umožňuje dosažení stabilnějších výsledků.

Jedna lekce se skládá přibližně ze dvou třetin z praktického procvičování energetických technik a z jedné třetiny teorie. Tato cvičení se provádějí ve stoje na mírně pokrčených kolenou a s otevřenýma očima. Bohužel nejsou vhodná pro lidi, kteří mají za sebou úraz kolen, nebo mají s koleny jiné zdravotní obtíže. Cvičí se většinou bez hudby. Cvičení je vedeno tak, že celá skupina vždy procvičuje současně jednu věc (techniku) čímž se kolektivní energie zesiluje. Někdy používáme i krátká cvičení ve dvojicích. Na začátku je vždy krátká desetiminutová rozcvička, která je sestavena z relativně velmi nenáročných fyzických cviků. Potom začínáme otvírat nižší čakry, uvádíme je do žádoucích rotací (po směru hodinových ručiček u mužů i u žen ve všech čakrách) a nabíjíme pole červenou a oranžovou barvou pomocí dechových technik a přímého vedení energie – takto naše energetické pole získá sílu a probudí se. Potom pokračujeme s malými přestávkami výš a výš až ke korunní čakře. Na konci cvičení jsou přední i zadní čakry otevřené a nabité, rotují správným směrem a energetické pole obsahuje všechny základní barvy a je rovnoměrně nabité ve všech svých částech. Nicméně pro dosažení trvalejších výsledků to chce určitou praxi a výcvik.

Tyto lekce budou probíhat už osmým rokem a mnoho „absolventů“ opravdu získalo do svých životů mnohem větší sílu a stabilitu a také více radosti a jasnosti. Základní kurz UPE již dokončilo více než 250 lidí. UPE Intensiv dokončilo více než 100 lidí.

Vždy před začátkem kurzu probíhá ukázková lekce zdarma, na kterou můžete nezávazně přijít a vyzkoušet si, co lekce obnáší. Ukázková hodina probíhá týden před začátkem kurzu a není potřeba se na ni předem přihlašovat, stačí jen přijít bez předsudků a nechat se překvapit.

Ke cvičení potřebujete jen pohodlné oblečení a přezůvky do tělocvičny. Nic víc.

Záměrem tohoto kurzu je co nejzazší rozvoj lidského potenciálu ve prospěch všech.


S pozdravem

Pavel Nešpůrek


Copyright © 2009 PALL
Site code & design by KRASOVHLEDY