FINANCE, REZERVACE, PREZENCE

Účast na kurzech

Kurz je nezbytné absolvovat od začátku, v průběhu již nelze přijímat další zájemce. Kurz má určitou danou posloupnost.

Pokud účastník kurzu vynechá 3 po sobě jdoucí lekce, je automaticky vyřazen z kurzu bez finanční náhrady. Pokud vynecháte 10 lekcí v libovolném pořadí, znamená to pro Vás také vyřazení bez finanční náhrady. Tedy pro ujasnění – vaše desátá absence znamená automatické vyřazení z kurzu. Matky s dítětem do 6 let mají o 1 povolenou absenci navíc, tzn. jedenáctá absence v pořadí znamená vyřazení z kurzu.

Nicméně pravidlo 3 po sobě vynechaných lekcí platí pro všechny stejně. V případě dlouhodobé nemoci nebo úrazu můžeme tyto podmínky individuálně upravit.

Pozdní příchod na lekci (a to i o jednu minutu) se počítá jako absence. Pokud přijdete do deseti minut od začátku lekce, tak se lekce ještě můžete zúčastnit i když ji budete mít zapsanou jako absenci. Více než deset minut od začátku již na lekci nemůžete. (Z těchto pravidel vyplývá, že i 3 pozdní příchody po sobě znamenají pro účastníka konec kurzu.)

Během července a srpna je UPE kurz v prázdninovém režimu a bude probíhat jen jednou za 14 dní!

Pokud to se svým tréninkem myslíte alespoň trochu vážně, prezenční pravidla pro vás nebudou představovat vůbec žádný problém.
Finance

MístoCenaMin.
počet lidí
Max.
počet lidí
Kurz vede
BRNO
Rubínek
úterý
19:00 - 21:30
9000,- Kč
nebo
3x 3600,- Kč
11 20Pavel Nešpůrek

UPE základní
BRNO
Rubínek
středa
19:00 - 21:30
9000,- Kč
nebo
3x 3600,- Kč
11 20 Pavel Nešpůrek

UPE základní

Číslo účtu pro platby za kurzy:
1114609011/3030 (Air Bank)

Pokud chcete platit po částech, budete platit cca každé 3 měsíce (1., 10. a 20. lekci) sumu peněz dle tabulky.Rezervace místa v kurzu

Vzhledem k tomu, že v minulosti došlo k situaci, že poté, co se kurz naplnil, museli být někteří zájemci odmítnuti, je možné přihlásit se na kurz předem (ještě před absolvováním ukázkové lekce zdarma).

Pokud máte zájem zaplatit zálohu a tím získat rezervaci, pošlete 500,- na výše uvedené číslo účtu a místo v kurzu tak budete mít rezervováno. O tuto zálohu bude poté snížena platba nebo první částečná platba za kurz. Do zprávy pro příjemce napište den kurzu, kdy chcete chodit a vaše příjmení (příjmení nemusíte uvádět, pokud účet, ze kterého platba odchází nese vaše celé jméno). Den kurzu uvést musíte, jinak je záloha neplatná. Děkuji za pochopení.

V případě, že se kurz nenaplní, vám samozřejmě bude záloha v plné výši vrácena. Za jiných okolností je tato záloha nevratná.


ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

Copyright © 2011 PALL
Site code & design by KRASOVHLEDY